રાહુલ – પ્રિયંકા ગાંધીનો ગુજરાતનો પ્રવાસ નકકી કરી દેવાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.