રૂપાણીનાં રાજકોટમાં સૌથી વધુ ગરીબો વધ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.