રૂપાણીની ભાજપ સરકારમાં બેકારી 14 ટકા થઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.