રૂપાણીનું અપશુકન દૂર થતાં 191 કરોડના વિમાનમાં પ્રવાસ શરૂં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.