રૂપાણી સરકારે 4 કરોડ લોકો અશુદ્ધ પાણી પીવે છે તે છૂપાવવા ધોરણો બદલી નાંખ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.