રૂ.૪૦૦ કરોડના ફિશરીઝ કૌભાંડમાં પરસોત્તમ સોલંકી ને કૃષિમંત્રી દિલીપ સાંઘાણીને હાજર થવા કોર્ટનો આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.