રૃ.1.50 કરોડનું 12 કિલો ચરસ પકડી પાડ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.