રોજગારની વૃદ્ધિ ધીમી છે, જીડીપી વૃદ્ધિ 4% કરતા ઓછી રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.