રોમમાં રમાઇ રહેલી રોમ રેન્કીંગ સિરિજ કુસ્તીમાં વિનેશ ફોગટે સુવર્ણ ચંદ્રક મેળવ્યો.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.