લઘુમતીઓની 11.5% વસ્તી માટે માત્ર રૂ.5.51 કરોડની ફાળવણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.