લોકોને દંડ પણ હેલ્મેટ પહેર્યા વગર ભાજનના નેતાઓ રેલી કાઢે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.