લોટરી પર 28 ટકા વેરો, GST કાઉન્સીલમાં સિતારમનો વિરોધ થતાં મતદાન કરાવવું પડ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.