વરસાદી વાતાવરણ અને પાણીના ખાબોચિયા ભરાતાં રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રભરમાં રોગચાળો વકર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.