વર્ષ ર૦૧૯માં 10.92 લાખ વિદેશી પ્રવાસીઓ ભારતની મુલાકાતે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.