વસતીના 10 ટકા જ હીજડા મતદાર કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.