વસ્ત્રાપુરમાં વિદેશી યુવતીની જાહેરમાં છેડતી કરાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.