વસ્ત્રાલમાં બે વર્ષથી ખુલ્લી જમીનમાં ભરાતાં બિમારી વકરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.