વાડિલાલ હોસ્પિટલે મૃત દેહો હદલી નાંખ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.