વાયબ્રંટ ગરીબ ગુજરાત, ખોટી આર્થિક નીતિથી ગરીબી વધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.