વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં 85 લાખ કરોડમાંથી 11 લાખ કરોડનું જ મૂડી રોકાણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.