વાહન ચલાવતાં ન આવડે તે શિખવતાં પકડાયા, 8 ડ્રાઈવીંગ સ્કુલનાં લાયસંસ રદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.