વિંઝોલમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જ બનાવેલો ખાળકુવો ત્રણ દિવસથી ઉભરાઈ રહ્યો છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.