વિકલાંગ શખ્સે લોન અપાવવાના બહાને અનેક ને છેતર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.