વિજય માલ્યાની મિલકતોની હરાજી કરવા મંજૂરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.