વિજય રૂપાણી બર્માથી ભારત આવેલા, જૈન અને હિજરતી હોવા છતાં મુખ્ય પ્રધાન બન્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.