વિજય રૂપાણી સામે ચોકીદાર ચોર છેના નાર લાગ્યા, મુખ્ય પ્રધાન કેમ સર્કિટ હાઉસનો કબજો લે છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.