વિજલપોર નગરપાલિકામાં ભાજપના પ્રમુખની પોલ બહાર આવશે, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ મંજૂર થશે ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.