વિડિયો – 200 કરોડનું પ્લેન લીધું તીડ નાશ માટે હેલિકોપ્ટર ના બદલે ભાજપના નેતાઓ થાળી વગાડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.