વિધાનસભા વિસ્તારની પેટા ચૂંટણીમાં 80 ઉમેદવારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.