વિધાનસભા 12 કલાક ચાલાવવાનો લાંબો સમયનો રેકોર્ડ બન્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.