વિમાનમાં સિંહ લઈ જઈ ગોરખુર ઝૂમાં બંધક રખાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.