વિવાદ પર્યાય વાઘાણીની વિદાય, નવા પ્રમુખ ઓબીસી હશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.