વિશ્વના 100 શહેરોમાં ગિફ્ટ સિટીનું સ્થાન 69મું અને મુંબઇનું સ્થાન 92મા ક્રમે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.