વિસનગર શહેરના ગંજબજારમાં આવેલા શુધ્ધ ઘી ભંડારમાંથી ફૂડ વિભાગના દરોડા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.