વેપાર મેળામાં 32 જેટલી મલ્ટી નેશનલ કંપનીના પ્રતિનિધિ હાજર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.