વોટર પાર્ક વિવાદોના કારણે બે વર્ષ બંધ રખાયો હતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.