શંકરને હટાવતાં ભાજપમાં સંકટ : રાજીનામા આપવા શંખેશ્વરના કાર્યકરોના પાટણમાં ધાડા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.