શંકરસિંહની જેમ તેના ડ્રાઈવર અલ્પેશની કોંગ્રેસને મતદારો સાથે ગદ્દારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.