શંકરસિંહે આપેલી ભાજપની સેક્સ સિડી અંગે બે વર્ષ પછી પણ પગલાં ન ભરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.