શંકર ચૌધરીની ચાલમાં આવી જઈ ભાજપનું ગણીત ઊંધું પડ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.