શહેરનું વસ્ત્રાપુર તળાવ ભરવામાં પ્રજાની પરસેવાની કમાણી, અમુલ્ય પાણીનો વેડફાટ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.