શહેરો માટે રૂ.596 કરોડના કામો સરકારે મંજૂર કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.