શામજી ચૌહણ અને દેવજી ફેતેપરા વચ્ચે બેઠક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.