શિક્ષણ પ્રધાન નિષ્ફળ, ડિગ્રી એન્જીનીરીંગની 40 હજાર જગ્યા ખાલી રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.