શિક્ષણ પ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમાએ ગુજરાતની પ્રજાને ગરીબ બનાવવા શિક્ષણનું 90 ટકા ખાનગીકરણ કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.