સંઘના જિલ્લા નાગપુરમાં સંઘ, ફડનવીશ, ગડકરીની હાર, કોંગ્રેસ જીતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.