સંસ્કાર ધામના અનંત યુનિવર્સિટી સાથેના સોદા પર વ્યંગ કરતાં શંકરસિંહ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.