સતત વરસાદથી પાક બગડતાં શાકભાજીના ભાવ 50 ટકા વધ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.