સફેદ મોર કાલોલમાં મળી આવ્યા, અમદાવાદમાં પણ સફેદ રંગના મોર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.