સરકારી વીજ મથકોના ઊંચા ઉત્પાદન ખર્ચાથી પ્રજા પર કરોડોનો બોજ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.